Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Klasifikace

2.5 Tenzní typ bolestí hlavy
2.5.1 Klasifikace

Klasifikace ICHD-3 beta zařazuje tenzní typ bolesti hlavy pod skupinu 2:

2. Tenzní  typ bolesti hlavy (tension-type headache = TTH)

2.1 Nefrekventní epizodický TTH (ETTH)
2.1.1 Nefrekventní ETTH spojená s perikraniální bolestivostí
2.1.2 Nefrekventní ETTH bez perikraniální bolestivostí

2.2 Frekventní epizodický TTH (ETTH)
2.2.1 Frekventní ETTH spojená s perikraniální bolestivostí
2.2.2 Frekventní ETTH bez perikraniální bolestivostí

2.3 Chronický TTH (CTTH)
2.3.1 CTTH s poruchou perikraniálních svalů
2.3.2 CTTH bez poruchy perikraniálních svalů

2.4 Pravděpodobný TTH


Jaká jsou diagnostická kritéria tohoto typu bolesti hlavy?

2.1 Epizodický typ tenzních bolestí hlavy (ETTH)

A. Aspoň 10 epizod s bolestmi hlavy splňujících kritéria B až D Počet dní s bolestmi hlavy menší než 180 ročně nebo menší než 15 měsíčně
B. Trvání ataky 30 minut až 7 dní
C. Minimálně 2 z následujících 4 charakteristik bolestí:
a. Tlaková, nepulzující kvalita
b. Lehká až střední intenzita
c. Oboustranná lokalizace
d. Bolesti nejsou akcentovány běžnou fyzickou aktivitou

D. Obě následující podmínky jsou splněny:
a. Není nauzea a zvracení (někdy anorexie)
b. Může být fotofobie nebo fonofobie

2.2 Chronický typ tenzních bolestí hlavy

A. Frekvence bolestí hlavy větší než 180 dní ročně nebo 15 dnů měsíčně, kritéria B až D splněna pro více než 6 posledních měsíců
B. Minimálně 2 z následujících 4 charakteristik bolestí:
a. Tlaková, nepulzující kvalita
b. Lehká až střední intenzita
c. Oboustranná lokalizace
d. Bolesti nejsou akcentovány běžnou fyzickou aktivitou

C. Obě následující podmínky jsou splněny:
a. Není nauzea a zvracení (někdy anorexie)
b. Může být fotofobie nebo fonofobie

U obou typů se rozlišuje typ s poruchou perikraniálních svalů, zjištěnou palpací a EMG vyšetřením, a typ bez poruch perikraniálních svalů.


Czech–hs.cz