Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Tenzní typ bolestí hlavy

2.5 Tenzní typ bolestí hlavy

2.5.1 Výskyt a klasifikace

Tenzní typ bolesti hlavy (tension type headache – TTH) je nejčastější formou bolesti hlavy. Celoživotní prevalence TTH se pohybuje mezi 30 – 78% podle různých studií.

Dělí se na epizodickou a chronickou formu.

Epizodická forma se klinicky manifestuje opakujícími se epizodami bolesti hlavy trvajícími hodiny až dny (30 minut až 7 dní). Rozlišuje se dále na málo častou epizodickou formu, kdy frekvence bolesti hlavy je menší než 1 den za měsíc (méně než 12 dní v roce) a na častou epizodickou formu, kdy bolest hlavy přichází jednou nebo více dní za měsíc, ale méně než 15 dnů za měsíc (tj. méně než 180 dnů za rok).

Chronická forma se vyznačuje bolestí hlavy vyskytující se 15 a více dnů za měsíc (tj. 180 a více dnů v roce). Tato frekvence se vyskytuje alespoň 3 měsíce po sobě.

Czech–hs.cz