Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Popis ataky

2.9.2 Popis ataky neuralgie trigeminu
Ataky bolesti přichází náhle.  Jde o jednostranné, intenzivní ostré, bodavé, pálivé bolesti,  které  se podobají elektrickým výbojům či šlehům bičem. Trvají jednu nebo několik sekund až dvě minuty a často se opakují. Většinou chybí vegetativní doprovod. Někdy během záchvatu dochází ke zčervenání poloviny obličeje. Poruchy citlivosti ve smyslu hypestézie záchvat nedoprovází. Bolest se nikdy nešíří na druhou stranu obličeje, ale někdy se může vyskytnout neuralgie oboustranná.

Velmi často je záchvat iniciován spouštěcími mechanizmy jako mluvením, žvýkáním, čištěním zubů, během holení, chladovým stimulem, dotekem apod.
Bolesti se mohou opakovat denně nebo několik týdnů až měsíců, poté následuje různě dlouhé bezbolestné období.


Czech–hs.cz