Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Klasifikace

2.9.3 Klasifikace neuralgie trigeminu podle ICHD III. beta

Dřívější dělení na primární (esenciální, idiopatické) a sekundární neuralgie trigeminu bylo v posledních letech zpochybněno. U většiny tzv. primárních (esenciálních idiopatických) neuralgií je za příčinu pokládána neurovaskulární komprese vláken trigeminu v oblasti přechodové zóny centrálního a periferního myelinu před vstupem senzitivních vláken do pontu. Proto se i v těchto případech jedná vlastně o sekundární afekce.  Dle nového dělení se upřednostňuje logičtější název klasická neuralgie. U dalších lézí trojklanného nervu vzniklých v důsledku jiných onemocnění se pomalu vžívá název trigeminální neuropatie viz. níže.

13.1.1. Klasická (primární) neuralgie

Je definována jako trigeminální neuralgie, u které není, krom  neurovaskulárního konfliktu, nalezena jiná příčina.

Dřívější terminologie: Tic douloureux
Spíše nežli primární, je upřednostňován termín klasická neuralgie, neboť je ve většině případů způsobena neurovaskulární kompresí (nejčastěji horní mozečkovou megadolicho-vertebro-bazilární anomálií či jinou vaskulární dysplázií).

Diagnostická kritéria:

  • A. Nejméně 3 ataky jednostranné bolesti v obličeji, které splňují kritéria B a C
  • B. Bolest je lokalizována v oblasti jedné ze tří větví n. trigeminus a nešíří se za jejich hranice
  • C. Bolest musí splňovat alespoň tři z následujících charakteristik

 

  1. Paroxyzmální ataky bolesti trvající několik sekund až 2 minuty
  2. Silná intenzita bolesti
  3. Bolest má charakter elektrického výboje, je ostrá, bodavá
  4. Bolesti mohou být vyvolávány ze spouštěcích zón (trigger) nebo některými nebolestivými činnostmi např. žvýkáním, čištěním zubů, dotekem na postižené straně apod.
  • D. Normální neurologický nález
  • E. Stav nelze lépe zařadit dle ICHD III

 

Klasická neuralgie trigeminu se vyskytuje ve 2 formách

13.1.1.1 Klasická, čistě paroxyzmální neuralgie, která alespoň iniciálně dobře reaguje na farmakoterapii

13.1.1.2 Klasická neuralgie trigeminu s perzistující obličejovou bolestí, která velmi špatně reaguje jak na farmakologickou, tak intervenční léčbu.

13.1.2 Bolestivé trigeminální neuropatie

Při poškození periferních či centrálních částí n. trigeminus jiným prokázaným onemocněním či procesem hovoříme o bolestivých trigeminálních neuropatiích. Charakter a průběh záchvatů je často nerozlišitelný od klasické neuralgie. Někdy chybí typická spouštěcí zóna, jednotlivé ataky mohou být delší až perzistující a objektivním vyšetřením lze zjistit poruchy povrchové citlivosti postižené oblasti.

13.1.2 Bolestivá trigeminální neuropatie

13.1.2.1 Bolestivá trigeminální neuropatie v důsledku akutní infekce herpes zoster

13.1.2.2 Postherpetická trigeminální neuropatie

13.1.2.3 Bolestivá potraumatická trigeminální neuropatie (dříve anesthesia dolorosa)

13.1.2.4 Bolestivá trigeminální neuropatie v důsledku SM plaky

13.1.2.5 Bolestivá trigeminální neuropatie v důsledku komprese nervu nádorovým procesem

13.1.2.6 Bolestivá trigeminální neuropatie v důsledku jiných onemocnění


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Czech–hs.cz