Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Migréna s kmenovou aurou

2.1.7.2.3 Migréna s kmenovou aurou

Migréna s kmenovou aurou ( dle klasifikace ICDH-3) byla dříve označena jako bazilární migréna a v minulosti i jako Bickerstaffova migréna, "migréna a. basilaris", synkopální migréna. Jde o migrénu s aurou, příznaky aury jsou způsobeny symptomy z poruch mozkového kmene či obou týlních laloků.

A. Kritéria jako u migrény s aurou
B. Aurou jsou dva a více z následujících příznaků:

  • dysartrie
  • vertigo
  • tinitus
  • hypakuze
  • diplopie
  • ataxie
  • poruchy vědomí
  • nejsou žádné poruchy hybnosti ani retinální symptomy


Tento typ migrény s aurou je nejčastější u dospívajících dívek, vyskytuje se však u obou pohlaví a ve všech věkových skupinách. Poměrně často jsou popisovány různé poruchy vědomí včetně déletrvajících stavů zmatenosti a neklidu. Jednotlivé příznaky aury jsou způsobeny dysfunkcí mozkového kmene, vyskytují se v různé intenzitě a v různé kombinaci, často následují za sebou sukcesivně.


Czech–hs.cz