Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Primární bolest hlavy spojená se sexuální aktivitou

4.3 Primární bolest hlavy spojená se sexuální aktivitou

4.3.1 Pravděpodobná primární bolest hlavy spojená se sexuální aktivitou

.
Klasifikace bolesti hlavy při sexuální činnosti je různorodá, podle Headache Classification Committee hovoříme o "bolestech hlavy asociovaných se sexuální aktivitou".
Bolesti hlavy se mohou vyskytovat během "klasického" heterosexuálního styku (během soulože, před a během orgasmu), ale i během jiných sexuálních aktivit (např. při masturbaci mužů i žen).
Muži trpí koitálními bolestmi hlavy častěji než ženy (až 85 %), pravděpodobně v důsledku větší fyzické aktivity během soulože..
Souběžný výskyt koitálních bolestí hlavy a bolesti hlavy při nadměrné fyzické aktivitě se popisují u 40 % nemocných!
Podle časového období výskytu a typu dělíme benigní bolesti hlavy asociované se sexuální činností na 3 typy:

1. Tupé, křečovité, oboustranné suboccipitální bolesti
Jsou to bolesti vrcholící před vlastním orgasmem, stupňující se sexuálním vzrušením, s maximem během orgasmu. Podle typu nejde o migrenózní bolesti hlavy, ale o bolesti typické pro tenzní typ (oboustranné bolesti hlavy, okcipitální, tupé, bez nevolnosti a zvracení, bez fotofobie, malé až střední intenzity, s pocitem svalové kontrakce). Příčinou jsou pravděpodobně spasmy kraniofaciálních svalů před orgasmem.

2. Krátkodobé, velmi intenzivní až explozivní bolesti hlavy
U tohoto typu jsou bolesti hlavy lokalizovány okcipitálně či retroorbitálně a doprovázejí orgasmus.
Jde o nejčastější typ sexuálně podmíněných bolestí hlavy. Jsou vyvolány zvýšením nitrolebního a krevního tlaku během orgasmu.Tyto bolesti splňují kritéria migrény (většinou jednostranné, pulzující, velmi silné bolesti hlavy s nevolností, zvracením, fotofobií, fonofobií, zhoršující se další tělesnou námahou).

3. Bolesti hlavy v důsledku nízkého likvorového tlaku
Tyto bolesti se podobají bolestem hlavy po lumbální punkci. Jsou způsobeny únikem likvoru při souloži. Jde o nejméně častý, spíše vzácný a sporný typ.

Diagnostická kritéria bolestí hlavy asociovaných se sexuální činnosti podle IHS:
bolestem hlavy předchází sexuální vzrušení
začátek bývá oboustranný
bolesti hlavy vymizí přerušením sexuální aktivity
není zjistitelná strukturální nitrolební léze

Koitální bolesti hlavy jsou většinou benigní, v diferenciální diagnostice je nutno vyloučit na prvním místě subarachnoideální krvácení. U 4 až 12 % nemocných s vakovitým aneuryzmatem a u 4 % nemocných s arteriovenózní malformací vzniká subarachnoidální krvácení následkem sexuální činnosti!

Etiologie
Velmi častými příčinami sexuálně podmíněných bolestí hlavy jsou přidružená somatická onemocnění jako arteriální hypertenze, obezita a malá fyzická kondice. I neobvyklý stupeň sexuálního vzrušení (např. soulož staršího muže s mladou aktivní ženou či soulož mladého velmi aktivního muže se ženou "zanedbanou" v manželství) může být spouštěcím faktorem sexuálních bolestí hlavy.


Diferenciální diagnóza
V první řadě je potřeba vždy myslet na možnost provokace subarachnoidálního krvácení souloží. Rozhodující je další průběh a často rozhoduje včas provedené CT vyšetření, popř. lumbální punkce. U chronických sexuálních bolestí hlavy neovlivnitelných preventivními kroky doporučujeme vždy vyšetření MRI.

Léčba
Nemedikamentózně se doporučuje zvyšování kondice, redukce tělesné váhy, změna poloh, omezení sexuální činnosti na určité dny apod.
Medikamentózně se léčba neliší od léčby migrény v akutní fázi. Někdy se osvědčuje podávání indometacinu (až 100 mg) 2 hodiny před souloží nebo např. 2 dny před zamýšlenou souloží 3× denně 25 mg pravidelně.Czech–hs.cz