Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Syndrom temporomandibulárního skloubení

Syndrom temporomandibulárního skloubení (TMK)

Obličejová bolest v souvislosti s dysfunkcí čelistního kloubu se vyskytuje poměrně často. Zajímavým faktem je, že strukturální změny TMK nacházíme zřídka (především u pacientů s revmatoidní artritidou), naopak menší odolnost vůči stresu a somatizační tendence jsou u této populace běžné.

Bolest tupého, pulzujícího, nebo ostrého charakteru je lokalizována zejména pre a postaurikulárně a šíří se do okciputu a krku. Může být přechodná nebo trvalá. Je iniciována a/nebo se horší při pohybu čelisti např. otevíráním úst, širokém zíváním, žvýkání. Nezřídka jsou při žvýkání slyšitelné kloubní šelesty. Hybnost čelisti i otevírání úst je omezeno. U dysfunkcí v TMK je častým bruxismus a orální dysfunkce s pokousáním jazyka a rtů.

Bolesti spjaté s dysfunkcí temporomandibulárního skloubení lze podle současné klasifikace ICHD III. beta zařadit do 2 odlišných skupin:

11.7 Bolesti hlavy spojené s temporomandibulárním onemocněním

patří mezi sekundární bolesti hlavy asociované s onemocněním hlavy, krku, očí, ORL oblasti a dutiny ústní (skupina 11 dle ICHD III). V tomto případě je potřebný diagnostický průkaz morfologických změn v oblasti TMK, žvýkacích svalů nebo okolních struktur.

Mezi další diagnostická kritéria patří:

  1. Bolest hlavy se rozvinula v časové souvislosti se začátkem onemocnění TMK a zlepšují či zhoršují se v souvislosti s vývojem onemocnění TMK
  2. Bolest vzniká v návaznosti na aktivní/pasívní pohyb či tlak na TMK a žvýkací svaly v jeho okolí
  3. Pokud je bolest jednostranná, vyskytuje se na straně postiženého TMK

Pokud není nalezeno strukturální poškození čelistního kloubu doporučuje se řadit tento typ do skupiny tenzních bolestí hlavy (skupina 2 dle ICHD III), a to nejspíše mezi tenzní bolestí hlavy se zvýšeným napětím perikraniálních svalů.

2.2.1 Frekventní tenzní bolesti hlavy se zvýšeným napětím perikraniálních svalů

2.3.1 Chronické tenzní bolesti hlavy se zvýšeným napětím perikraniálních svalů

Podle našeho názoru však jde o samostatný typ neuralgických bolestí v oblasti hlavových nervů.


Czech–hs.cz