Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Patofyziologie

2.7.1.2 Patofyziologie cluster headache

 

Etiologie a patofyziologie CH nejsou dostatečně objasněny. Vzhledem k lokalizaci postižení se předpokládá účast první větve trigeminu (oftalmická část, kaudální jádro trigeminu), doprovodné příznaky svědčí pro účast  sympatiku (mióza, ptóza, inkompletní Hornerův syndrom) i parasympatiku (slzení, nosní kongesce). Téměř jistě má proces i složku centrální. Výsledkem aktivace senzitivních vláken trigeminu a  kraniálního systému parasympatiku nastane dilatace v oblasti vnitřní karotidy. Pokud se dilatace projeví i v kavernózní části , kde konvergují vlákna sympatiku, parasympatiku i trigeminu, může dojít ke kompresi nervových vláken sympatiku s následným vznikem Hornerova syndromu. Na angiografii byla během záchvatu CH prokázána dilatace oftalmické artérie, po ústupu bolesti došlo k normalizaci lumen. Dilatace může být následkem aktivace trigeminu s vyplavením CGRP (calcitonin gene-related peptide). Role melatoninu v patofyziologii CH je  rovněž nezanedbatelná, hladiny melatoninu v moči byly vyšetřovány jak u CH pacientů, tak u zdravých kontrol. U CH pacientů byly průměrné hladiny signifikantně nižší  v období periody i mimo ni. Hypotalamus u pacientů s CH  produkuje nižší množství melatoninu než u zdravých lidí.


Czech–hs.cz