Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

SUNCT a SUNA syndrom

2.7.3   SUNCT a SUNA syndrom

Rozlišují se dva typy těchto bolestí. SUNCT a SUNA, kdy SUNCT je pravděpodobně podjednotkou SUNA. Bolesti jsou u obou jednotek shodné, dle klasifikace se oba syndromy odlišují  přítomnosti doprovodných příznaků- při SUNCT má být přítomno jak slzení oka, tak i začervenání spojivky oka na postižené straně, u SUNA jen jedno z výše uvedených nebo žádné z nich.

SUNCT (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing)- Krátce trvající jednostranná neuralgiformní bolest hlavy s nástřikem spojivek a slzením

Jedná se o řídce se vyskytující primární trigeminovou autonomní bolest hlavy, která je charakterizována velmi krátce ( sekundy) trvajícími epizodami jednostranné ostré bodavé nebo pulzující bolesti . Bolest je lokalizována charakteristicky kolem jednoho oka a může se propagovat do frontální oblasti, do spánkové oblasti, ke kořeni nosu, do tváře či patra. Trvání jednotlivého zášlehu bolesti je kolem 2-3 sekund, trvání epizody se udává různě, nejčastěji kolem 2-4 minut. Frekvence může být 3-200 záchvatů za den. Bolest je doprovázena vegetativními projevy, charakteristicky se vyskytuje začervenání spojivky na straně bolesti, slzení, kongesce nosní sliznice a sekrece z nosu nebo pocení čela. Někteří pacienti si vyvolají záchvat bolesti stiskem trigger zóny, která je většinou někde v obličeji nebo ve vlasech. Vyvolávajícím momentem tak může být česání, mytí, holení, čištění zubů, jídlo a žvýkání, ale i pohyby šíje. Postiženi jsou častěji muži. Symptomatické fáze se střídají s obdobími remise. SUNCT syndrom se může podobat cluster headache nebo paroxyzmální hemikranii (ipsilaterální autonomní příznaky a cluster fenomén), ale i klasické neuralgii trigeminu (jednostrannost, bodavý charakter bolesti, krátké trvání, provokace atak). Rozlišujícím faktorem je rezistence na jakoukoli akutní léčbu a přítomnost autonomních příznaků, které jsou u neuralgie trigeminu méně časté. Byl pozorován i sekundární SUNCT syndrom způsobený arteriální malformací v mostomozečkovém koutu homolaterálně i kavernózním hemangiomem v mozkovém kmeni, zjištěnými na MR. Proto by pacienti se SUNCT syndromem měli mít vždy provedené zobrazení, nejlépe MRI mozku, stejně jako všichni ostatní pacienti s TACs.

SUNCT syndrom je refrakterní na akutní léčbu včetně léčby indometacinem. Podle posledních literárních údajů má pro zahájení léčby a dosažení remise účinek methylprednisolon v obdobném dávkovacím schématu jako při léčbě cluster headache. Je doporučeno zahájit léčbu vyšší dávkou 60-80mg po dobu dvou týdnů a pak pozvolný pokles po dosažení úlevy (9). Jsou i údaje i o efektu profylakticky podávaného lamotriginu v dávce od 100 do 300mg denně s pozvolnou titrací pro snížení rizika alergické reakce, dále topiramatu a gabapentinu.


SUNA ( Shortlasting Unilateral Neuralgiform hadache attacks with cranial Autonomic symptoms)- Krátce trvající neuralgiformní bolest hlavy s kraniálními autonomními příznaky

Tento typ bolesti hlavy je obdobný jako SUNCT, jen zde není přítomno slzení a začervenání spojivky. Opět se jedná o krátké ataky bolesti střední nebo vysoké intenzity , striktně jednostranné, trvající sekundy až minuty. Objevují se minimálně jednou denně, buď jako jednotlivá bodnutí nebo v sérii. Je přítomna kongesce nosní sliznice, může být přítomno pocení na postižené části obličeje nebo zčervenání této oblasti, někdy mióza nebo ptóza víčka nebo otok víčka na postižené straně.

Léčba je obdobná jako u SUNCT.


Czech–hs.cz