Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Bolesti hlavy při nadužívání medikace (MOH)

Bolesti hlavy při nadužívání medikace (MOH - medication overused headache)

 

Diagnostická kritéria dle IHS 2018:

Bolest hlavy  z nadužívání medikace (medication-overuse headache, MOH) je migrenózního či tenzního charakteru nebo smíšeného typu, která se vyskytuje 15 a více dní v měsíci a je spojena s nadužíváním akutní medikace minimálně 3  měsíce. Nejčastěji se kombinuje s chronickou migrénou.

Nadužívání nastává, pokud pacient užívá 15 a více dní v měsíci  jednosložková  analgetika a nesteroidní antiflogistika nebo 10 a více dní v měsíci kombinovaná analgetika, triptany, opioidy,  ergotamin nebo kombinaci uvedených léků.

Prevalence MOH je 1-2%, nejčastější je u osob   středního věku, s nižším socioekonomickým statem  a vyšším BMI. Je asociována s psychiatrickými komorbiditami (deprese, anxieta, poruchy spánku).

Neovlivnitelné rizikové faktory jsou  pozitivní rodinná anamnéza (bolesti hlavy, deprese, anxieta, alkoholismus, sebevražda člena rodiny), anamnéza  psychického traumatu v dětství,  chronický stres či trauma kdykoliv v průběhu života, délka onemocnění.

Ovlivnitelné rizikové faktory jsou psychiatrická komorbidita, frekvence a intenzita atak, nedostatečná odpověď na akutní medikaci, alodynie, obezita, chrápání, bolesti krční páteře, zubů, sinusů, traumata, infekce, kouření. Protektivní faktory jsou užití profylaktické medikace, vyšší dosažené vzdělání, život v partnerském svazku, fyzická aktivita – cvičení, management stresu.


Czech–hs.cz