Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Léčba neuralgie trigeminu

 

5. Léčba neuragie trigeminu

5.1 Profylaxe

Základní terapeutický nástroj k řešení neuralgie trigeminu představuje perorální profylaktická léčba. Léty osvědčeným profylaktikem volby je karbamazepin 400-1000 mg denně dle efektu a tolerance.  Lékem druhé volby je gabapentin v dávce až 3 000 mg denně, popř. Baclofen 40-80 mg, či lamotrigin až 400mg denně.  Velmi dobrých výsledků v léčbě obličejových bolestí lze dosáhnou  pregabalinem, popřípadě zkusit i další medikamenty užívané v léčbě neuropatické bolesti jako jsou tricyklická antidepresiva a venlafaxin.  Profylaktická léčba má být individuální, dlouhodobá. Po určité době se účinek profylaxe snižuje a v těchto případech se osvědčuje výměna za jiný preparát, popř. jejich kombinace. Převládá kombinace efektivně působícího karbamazepinu spolu s gabapentinem či pregabalinem. Tyto preparáty zvyšují účinky karbamazepinu a snižují jeho nežádoucí efekt.

5.2 Akutní léčba

Podáváme analgetika, nesteroidní antiflogistika, často je nutná parenterální aplikace a u těžkých bolestí se dočasně nevyhýbáme ani opiátům.

5.3 Chirurgická léčba

Konzervativní terapie je zaměřena na potlačení centrální složky bolesti nezřídka selhává a neposkytuje definitivní sanaci potíží.  Pak je na místě zvážit invazivní intervence. Mikrovaskulární dekomprese představuje náročný neurochirurgický rekonstrukční výkon. V případě nálezu vaskulární komprese se tepna vzdálí od nervu smyčkou z teflonových vláken, a je biologickým lepidlem fixována k pyramidě nebo tentoriu.

Mezi další používané výkony patří metody založené na přerušení (destrukci) vláken vedoucích  informaci o bolesti. Jedná se o perkutánní punkční ablační zákroky přes foramen ovale s gangliolýzou Gasserského ganglia. Jde o radiofrekvenční termokoagulaci nebo glycerolovou gangliolýzu (využívající působení střídavého elektrického pole o vysoké frekvenci, resp. glycerolu na nervovou tkáň, kdy jsou pomocí tepla či chemické reakce přerušeny nervové dráhy vedoucí bolest).

Příznivého efektu lze dosáhnout radiochirugickou léčbou neuralgie trigeminu gamma-nožem.  Cílem záření je buď přechodová zóna, nebo vstup nervu do cavum Meckeli.

Do budoucnosti se zdají být nadějnými neurostimulační metody jako transkraniální magnetická stimulace s aplikací pulzního magnetického pole cívkou přiloženou na povrch hlavy a přímá kortikální stimulace motorické a senzitivní kůry, představuje nedestruktivní metodu, která blokuje přímé vnímání bolesti.

  

 
Czech–hs.cz