Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Biologická léčba migrény

Typy biologické léčby - monoklonální protilátky proti CGRP

 

erenumab - Aimovig inj. 140 mg s.c. 1x za 28 dní, schválena úhrada  SUKL od 1.2.2020

Aimovig 70 mg s.c. - samoplátci

frenamezumab - Ajovy  s.c. 1x za 30 dní,  schválena úhrada  SUKL od 1.5.2020

galcanezumab - Emgality s.c. 1x za 30 dní ,  schválena úhrada  SUKL od 1.10.2020

 

 

 

Dle rozhodnutí SUKL je od 1.2.2020 je erenumab schválen jako centrová léčba - ZULP "S"

Erenumab je hrazen u pacientů s diagnózou migréna, kteří před jeho iniciálním podáním mají v průměru za poslední 3 měsíce více než 4 migrenózní dny/měsíc (MMD), a to po selhání (nedostatečné účinnosti) nebo intoleranci minimálně 2 zástupců rozdílných skupinkonvenční profylaktické medikace, z nichž alespoň 1 lék musí být antikonvulzivum (topiramát nebo valproát), pokud k nim pacient není kontraindikován.

Pacienti, kteří ve 3. měsíci terapie erenumabem nedosáhnou adekvátní terapeutické odpovědi (pokles minimálně o 50 % MMD v porovnání s výchozím stavem před nasazením erenumabu), nejsou dále hrazeni z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Terapie erenumabem není dále hrazena, pokud počet MMD v každém jednotlivém měsíci u 3 po sobě jdoucích měsíců byl větší než 50 % výchozí hodnoty MMD (před nasazením erenumabu).

 

Výčet zástupců jednotlivých skupin konvenční profylaktické medikace:

Sk.1: topiramát

Sk.2: valproát

Sk.3: β-blokátory (metoprolol, bisoprolol, propranolol)

Sk.4: antidepresiva (TCA, SNRI venlafaxin)

Sk.5: blokátory Ca kanálu (flunarizin a cinarizin)

 

Pro frenamezumab i galcanezumab platí stejná kritéria jako pro erenumab.

 

 

Jak  odesílat pacienta do centra:

Pacient musí mít dokumentaci,ze které jednoznačně vyplývá dosud prodělaná profylaktická léčba, její délka, účinnost a  tolerance.

Pacient může být rovněž vybaven zprávou od referujícího neurologa,kde bude tato léčba podrobně popsána, zprávu bude opatřena razítkem, datem a podpisem.

Pokud pacient nedoloží  dostatečně dříve prodělanou profylaktickou léčbu, bude  se to považovat za stav, kdy žádnou adekvátní terapii neprodělal.

 

 


Czech–hs.cz