Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Centra bolesti hlavy

Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

 


Smyslem existence center je poskytování specializované diagnostické a léčebné péče pacientům s bolestmi hlavy, kteří již byli vyšetřeni a léčeni a kde se na běžných pracovištích nepodařilo dosavadními postupy jejich obtíže ovlivnit.

 

Charakteristika centra

Centrum poskytuje diagnostické a terapeutické služby pro pacienty trpící recidivujícími bolestmi hlavy, resistentními na léčbu. Centrum má regionální působnost, spolupracuje jak s neurology, tak s praktickými lékaři i specialisty jiných oborů. Centrum poskytuje jak konziliární  služby ( odešle pacienta zpět odesílajícímu lékaři s doporučením dalšího postupu), tak může komplikované pacienty převzít do péče do stabilizace jejich stavu.

Personální předpoklady

Vedoucí centra je lékař s nejvyšší specializací v oboru neurologie ( Euroatestace, atestace II. stupně), který se zabývá aktivně a pravidelně léčbou pacientů s bolestmi hlavy alespoň 5 let. Dalším předpokladem certifikace je vlastní přednášková či publikační činnost vedoucího lékaře centra v oboru diagnostiky a léčby bolestí hlavy. Lékaři, pracující v centru, mají povinnost vlastního vzdělávání v problematice diagnostiky a léčby bolestí hlavy.

Ostatní předpoklady

Nutností je návaznost centra na lůžkové neurologické oddělení ( možnost terapeutických hospitalizací) a dostupnost komplementu ( RTG, CT, MRI, angiografie, elektrodiagnostická laboratoř, USG, biochemická laboratoř) i dostupnost konziliární služby dalších oborů, zejména ORL, oční, interna, psychiatrie nebo psychologie, rehabilitace.

Provoz ambulance centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy je zajištěn minimálně 3 dny  v týdnu.

Certifikace

Certifikaci uděluje po předložení žádosti výbor CHS ( Czech Headache Society), sekce České neurologické společnosti JEP na dobu 4let. Nová centra budou schvalována i s ohledem na regionální zastoupení. Po 4 letech je třeba požádat výbor písemně o obnovení certifikace. Výbor CHS vede evidenci certifikovaných center a má právo zveřejnit adresář center v odborném tisku i pro veřejnost.

 

 

Výbor České neurologické společnosti na svém zasedání dne 25.1.2019 schválil postup při podávání žádostí o schválení Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.

Žádosti se zasílají ke schválení výboru Sekci pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy ČNS ČLS JEP  zároveň na vědomí výboru České neurologické společnosti ČLS JEP na email:

sekretariat@czech-neuro.cz a jolana.markova@ftn.cz.

Sporné případy řeší výbor ČNS ČLS JEP.

 


Certifikovaná centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy:

 

 

 

 

Centrum

Lékaři Kontakty
1.

Headache Centrum Praha

Budečská 33, 120 00 Praha 2

MUDr. David Doležil,Ph.D.,MBA, předseda CHS

Tel.: 273 130 398
Fax: 248 013 320

info@dadomedical.cz                           
www.dadomedical.cz

2.

Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace hl.m.Praha


Spálená 12 110 00 Praha 1

MUDr. David Doležil,Ph.D.,MBA, předseda CHS

Tel: 224 947 113

www.prahamp.cz

3.

Neurologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

Prim. MUDr. Jolana Marková, FEAN

MUDr. Markéta Grünermelová

Tel.: 261 083 851
jolana.markova@ftn.cz marketa.grunermelova@ftn.cz

4.

Neurologická klinika, LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 62500 Brno

MUDr. Ingrid Niedermayerová

MUDr. Lenka Klemová

MUDr.Jaroslava Kodešová

Tel.: 532 232 364 -amb. sestry

centrum@neurologiebrnosro.cz

klemova.lenka@fnbrno.cz

kodesova.jaroslava@fnbrno.cz

5.

Neurologie Brno s.r.o.

Makovského nám.2, 616 00 Brno

MUDr. Ingrid Niedermayerová

Tel.: 777 156 224

www.neurologiebrnosro.cz

centrum@neurologiebrnosro.cz

6.

Neurologická klinika FN a LF UK v Plzni

alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

 

as.MUDr.Rudolf Kotas, Ph.D

MUDr. Ondřej Slach

MUDr. František Jelínek

Tel.: 377 103 415
Tel.: 377 103 239

email: kotas@fnplzen.cz

7.

Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

MUDr. Andrea Bártková, Ph.D. Tel.: 588 443 423
andrea.bartkova@fnol.cz
8.

I. Neurologická klinika  LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Pekařská 53, 656 91 Brno

MUDr. Irena Klajblová

 

MUDr.Irena Novotná

MUDr.Pavel Řehulka PhD

tel.543182676 mezi 11-12 hodinou v pondělí a úterý  irena.klajblova@fnusa.cz

tel.543182632 denně mezi 12-13 hodinou

tel 543182633

9.
Neurologické oddělení, Ústav klinických neurooborů
Ústřední vojenská nemocnice
MUDr.Tomáš Nežádal, Ph.D.
tel. recepce: 973203226
10.

Institut neuropsychiatrické péče

Křižíkova 22186 00 Praha 8

MUDr.Tomáš Nežádal, Ph.D. tel/fax +420223001966
e-mail: nezadal@inep.cz
11.

Neurologické oddělení a iktové centrum  Městská nemocnice Ostrava

Nemocniční 20 Ostrava  728 80

MUDr. Lukáš Klečka, Ph.D.

tel. 596 192 217 -amb.

596 194 675 -lékaři

lukas.klecka@mnof.cz

12.

Neurologická klinika FN Hradec Králové

Sokolská 581 500 05, Hradec Králové

MUDr. Zbyšek Pavelek

Tel: 495 83 5255

zbysek.pavelek@fnhk.cz

13.

Neurologická klinika, FN Ostrava

17. listopadu 1790/5 Ostrava Poruba 70852

MUDr.Monika Mrázková tel: 597 371 111
14.

Krajská zdravotní,a.s. Nemocnice Most, neurologické oddělení

J.E.Purkyně 270, 43401 Most 1

MUDr.Jan Rejda

Tel. 478 032 353

478 032 352

15.

Neurologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha

Šrobárova 1150/ 10000 Praha

MUDr. Eva Medová

16.

Neuromed Zlín

Kotěrova 5546, 76001 Zlín 1

MUDr.Monika Záhumenská
17. Nemocnice Strakonice - neurologické oddělení

MUDr. Houška

 

18.

Nemocnice Jihlava - neurologické oddělení

MUDr. Škodová
19.

Nemocnice Pardubice

MUDr. Gaier

 

Czech–hs.cz