Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Centra bolesti hlavy

Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy
Smyslem existence center je poskytování specializované diagnostické a léčebné péče pacientům s bolestmi hlavy, kteří již byli vyšetřeni a léčeni a kde se na běžných pracovištích nepodařilo dosavadními postupy jejich obtíže ovlivnit.

Charakteristika centra
Centrum poskytuje diagnostické a terapeutické služby pro pacienty trpící recidivujícími bolestmi hlavy, resistentními na léčbu. Centrum má regionální působnost, spolupracuje jak s neurology, tak i s praktickými lékaři i specialisty jiných oborů. Centrum poskytuje jak konsiliární služby (odešle pacienta zpět odesílajícímu lékaři s odporučením dalšího postupu), tak může komplikované pacienty převzít do péče do stabilizace jejich stavu.

Personální předpoklady
Vedoucí centra je lékař s nejvyšší specializací z neurologie (Euroatestace, atestace II. stupně, uznání praxe), který se zabývá aktivně a pravidelně léčbou pacientů s bolestmi hlavy alespoň 5 let. Dalším předpokladem certifikace je vlastní přednášková či publikační činnost vedoucího lékaře centra v oboru diagnostiky a léčby bolestí hlavy. Lékaři, pracující v centru, mají povinnosti vlastního vzdělávání v problematice diagnostiky a léčby bolestí hlavy.

Ostatní předpoklady
Nutností je návaznost centra na lůžkové neurologické oddělení (možnost terapeutických hospitalizací) a dostupnost komplementu (RTG, CT, MRI, angiografie, elektrodiagnostická laboratoř, USG, biochem. laboratoř) i dostupnost konsiliární služby dalších oborů, zejména ORL, oční, interna, psychiatrie nebo psychologie, rehabilitace.

Provoz ambulance centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy je zajištěn minimálně 3 dny v týdnu.

Certifikace
Certifikaci uděluje po předložení žádosti výbor CHS (Czech Headache Society), sekce české neurologické společnosti JEP na dobu 4 let.   Poté je třeba požádat výbor CHS o obnovení certifikace. Nová centra budou schvalována i s ohledem na regionální zastoupení. Výbor CHS vede evidenci certifikovaných center a má právo zveřejnit adresář center v odborném tisku i pro veřejnost.

Podmínky certifikace

Certifikovaná centra pro diagnostiku a lécbu bolestí hlavy:

1

MUDr. David Doležil,Ph.D.,MBA
předseda CHS - Headache Centrum Praha

Adresa:

Budečská 33, 120 00 Praha 2

Kontakty:
Tel.:
273 130 398
Fax: 248 013 320

e-mail:  info@dadomedical.cz
web:  www.dadomedical.cz

2

Prim. MUDr. Jolana Marková

MUDr. Markéta Grünermelová

Neurologická klinika

IPVZ/Thomayerova  nemocnice


Adresa:

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

Kontakty:
Tel.: 261 083 851
email: jolana.markova@ftn.cz

email: marketa.grunermelova@ftn.cz

3

as.MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Neurologická klinika FN a LF UK v Plzni

Adresa:

alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

Kontakty:

Tel.: 377 103 415
Tel.: 377 103 239

email: kotas@fnplzen.cz

 

4

MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Neurologie Brno s.r.o.

Neurologická klinika, FN Brno

Adresa:
Makovského nám.2, 616 00 Brno

Jihlavská 20, 62500 Brno

Kontakty:
Tel.: 777 156 224, 541 243 818 web: www.neurologiebrnosro.cz

e-mail: ingrid.niedermayerova@gmail.com

centrum@neurologiebrnosro.cz (kontakt pro FNB)

5

MUDr. Lenka Klemová MUDr.Jaroslava Kodešová

Neurologická klinika, FN Brno

 

Adresa:
Jihlavská 20, 62500 BrnoKontakty:

Tel.: 532 232 364
email: klemova.lenka@fnbrno.cz
6 MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Adresa:

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Kontakty:
Tel.: 588 443 423
e-mail:  andrea.bartkova@fnol.cz

GPS: 17.239856 49.585683


7

MUDr. Irena Klajblová

I. Neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Adresa:

Pekařská 53, 656 91 Brno


Kontakty:

Tel.: 54318 2676, 54318 2633

irena.klajblova@fnusa.cz

8

MUDr.Tomáš Nežádal, Ph.D.

Neurologické oddělení
Ústav klinických neurooborů Ústřední vojenská nemocnice

Institut neuropsychiatrické péče

 

Adresa:

 

Křižíkova 22
186 00 Praha 8

Kontakty:

tel. recepce: 973203226

 

 

tel/fax +420223001966
e-mail: nezadal@inep.cz

9

MUDr. Lukáš Klečka

Neurologické oddělení a iktové centrum

Městská nemocnice Ostrava


Adresa:

Nemocniční 20

Ostrava  728 80Kontakty:

tel. 59 619 2217 -amb.

59 619 4675 -lékaři

lukas.klecka@mnof.cz

10 MUDr. Zbyšek Pavelek

Neurologická klinika FN Hradec Králové


Adresa:

Sokolská 581, 500 05, Hradec Králové
Kontakty:

Tel: 495 83 5255

email: zbysek.pavelek@fnhk.cz


11

MUDr.Monika Mrázková

Neurologická klinika, FN Ostrava

 

Adresa

17. listopadu 1790/5
Ostrava Poruba
70852

Kontakty:

tel: 597 371 111


Czech–hs.cz