Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Centra bolesti hlavy

Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

 


Smyslem existence center je poskytování specializované diagnostické a léčebné péče pacientům s bolestmi hlavy, kteří již byli vyšetřeni a léčeni a kde se na běžných pracovištích nepodařilo dosavadními postupy jejich obtíže ovlivnit.

 

Charakteristika centra

Centrum poskytuje diagnostické a terapeutické služby pro pacienty trpící recidivujícími bolestmi hlavy, resistentními na léčbu. Centrum má regionální působnost, spolupracuje jak s neurology, tak s praktickými lékaři i specialisty jiných oborů. Centrum poskytuje jak konziliární  služby ( odešle pacienta zpět odesílajícímu lékaři s doporučením dalšího postupu), tak může komplikované pacienty převzít do péče do stabilizace jejich stavu.

Personální předpoklady

Vedoucí centra je lékař s nejvyšší specializací v oboru neurologie ( Euroatestace, atestace II. stupně), který se zabývá aktivně a pravidelně léčbou pacientů s bolestmi hlavy alespoň 5 let. Dalším předpokladem certifikace je vlastní přednášková či publikační činnost vedoucího lékaře centra v oboru diagnostiky a léčby bolestí hlavy. Lékaři, pracující v centru, mají povinnost vlastního vzdělávání v problematice diagnostiky a léčby bolestí hlavy.

Ostatní předpoklady

Nutností je návaznost centra na lůžkové neurologické oddělení ( možnost terapeutických hospitalizací) a dostupnost komplementu ( RTG, CT, MRI, angiografie, elektrodiagnostická laboratoř, USG, biochemická laboratoř) i dostupnost konziliární služby dalších oborů, zejména ORL, oční, interna, psychiatrie nebo psychologie, rehabilitace.

Provoz ambulance centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy je zajištěn minimálně 3 dny  v týdnu.

Certifikace

Certifikaci uděluje po předložení žádosti výbor CHS ( Czech Headache Society), sekce České neurologické společnosti JEP na dobu 5 let. Nová centra budou schvalována i s ohledem na regionální zastoupení. Po 5 letech je třeba požádat výbor písemně o obnovení certifikace. Výbor CHS vede evidenci certifikovaných center a má právo zveřejnit adresář center v odborném tisku i pro veřejnost.

Zřízení Centra neznamená automatické uzavření dohody s pojišťovnami o úhradě CGRP protilátek.

 

Výbor České neurologické společnosti na svém zasedání dne 25.1.2019 schválil postup při podávání žádostí o schválení Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.

Žádosti se zasílají ke schválení výboru Sekci pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy ČNS ČLS JEP  zároveň na vědomí výboru České neurologické společnosti ČLS JEP na email:

sekretariat@czech-neuro.cz a jolana.markova@ftn.cz.

Sporné případy řeší výbor ČNS ČLS JEP.


Byla ukončena první  vlna žádostí o certifikaci Center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Všichni žadatelé byli informováni  o výsledku formou dopisu  (13.2.2020). Dále se bude postupovat podle regionálního  zastoupení a dohody o počtu center s pojišťovnami.

 


Certifikovaná centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy:

 

 

 

 

Centrum

Lékaři Kontakty
1.

Headache Centrum Praha

Budečská 33, 120 00 Praha 2

MUDr. David Doležil Ph.D.,MBA

Tel.: 273 130 398
Fax: 248 013 320

info@dadomedical.cz                           
www.dadomedical.cz

2.

Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace hl.m.Praha


Spálená 12 110 00 Praha 1

MUDr. David Doležil, Ph.D.,MBA

Tel: 224 947 113

www.prahamp.cz

3.

Neurologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

Prim. MUDr. Jolana Marková, FEAN

MUDr. Markéta Grünermelová

Tel.: 261 083 851
jolana.markova@ftn.cz marketa.grunermelova@ftn.cz

4.

Neurologická klinika, LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 62500 Brno

MUDr. Lenka Klemová

MUDr. Ingrid Niedermayerová

MUDr.Jaroslava Kodešová

MUDr.Igor Urbánek

MUDr.Tereza Kubecová

klemova.lenka@fnbrno.cz Tel.: 532 232 364 -amb. sestry

centrum@neurologiebrnosro.cz

kodesova.jaroslava@fnbrno.cz

urbanek.igor@fnbrno.cz tel. 725 030 147

5.

Neurologie Brno s.r.o.

Makovského nám.2, 616 00 Brno

MUDr. Ingrid Niedermayerová

Tel.: 777 156 224

www.neurologiebrnosro.cz

centrum@neurologiebrnosro.cz

6.

Neurologická klinika FN a LF UK v Plzni

alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

 

as.MUDr.Rudolf Kotas, Ph.D

MUDr. Ondřej Slach

MUDr. František Jelínek

Tel.: 377 103 415
Tel.: 377 103 239

email: kotas@fnplzen.cz

7.

Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

MUDr. Andrea Bártková, Ph.D. Tel.: 588 443 423
andrea.bartkova@fnol.cz
8.

I. Neurologická klinika  LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Pekařská 53, 656 91 Brno

MUDr.Pavel Řehulka PhD

 

MUDr. Irena Klajblová

MUDr.Irena Novotná

rehulka.pavel@fnusa.cz tel 543182633

tel.543182676 mezi 11-12 hodinou v pondělí a úterý  irena.klajblova@fnusa.cz

 

tel.543182632 denně mezi 12-13 hodinou

9.
Neurologické oddělení, Ústav klinických neurooborů
Ústřední vojenská nemocnice
MUDr.Dana Čtrnáctá

MUDr. Tomáš Nežádal, PhD.

MUDr. Michal Bajaček, PhD.

MUDr. Jaroslav Dvořák

MUDr. Petr Malý

MUDr. Jitka Šípková

MUDr. Gabriela Brejchová

dana.ctrnacta@gmail.com
tel. recepce: 973203226
10.

INEP - Institut neuropsychiatrické péče

Křižíkova 264/22 186 00 Praha 8

Provozovatel:
INEP medical s.r.o.
Souběžná II 664/29,
Praha 5, 158 00

 

MUDr.Tomáš Nežádal, Ph.D.

MUDr. Hana Řeháčková, PhD

MUDr. Marcela Valachovičová

MUDr. Markéta Volfová

tel/fax +420222 201 020


e-mail: nezadal@inep.cz

email: info@inep.cz
web: www.inep.cz

11.

Neurologické oddělení a iktové centrum  Městská nemocnice Ostrava

Nemocniční 20 Ostrava  728 80

MUDr. Lukáš Klečka, Ph.D.

tel. 596 192 217 -amb.

596 194 675 -lékaři

lukas.klecka@mnof.cz

12.

Neurologická klinika FN Hradec Králové

Sokolská 581 500 05, Hradec Králové

MUDr. Zbyšek Pavelek

Tel: 495 83 5255

zbysek.pavelek@fnhk.cz

13.

Neurologická klinika, FN Ostrava

17. listopadu 1790/5 Ostrava Poruba 70852

doc. Michal Bár, PhD, FESO

MUDr. .Petra Migalová

tel: 597 371 111
14.

Krajská zdravotní,a.s. Nemocnice Most, neurologické oddělení

J.E.Purkyně 270, 43401 Most 1

MUDr.Jan Rejda

Tel. 478 032 353

478 032 352

15.

Neurologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha

Šrobárova 1150/ 10000 Praha

MUDr. Eva Medová
eva.medova@seznam.cz
16.

Neuromed Zlín

Kotěrova 5546, 76001 Zlín 1

MUDr.Monika Záhumenská
17. Nemocnice Strakonice - neurologické oddělení

MUDr. Houška

 

Tel: 383 31 4258

neurologie@nemocnice-st.cz

18.

Nemocnice Jihlava - neurologické oddělení

MUDr.Markéta Škodová

MUDR.Ondřej Škoda,PhD.

Tel: 567157111

skodao@nemji.cz

19.

Nemocnice Pardubice

Prm. MUDr. Petr Geier

Tel:466011111

petr.geier@nempk.cz

20. Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem MUDr. Vladimíra Saková

vladimira.sakova@kzcr.eu

Telefon: 477 112 905

21. Neurologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, 37001 České Budějovice MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D

Tel: 387875801

ostry@nemcb.cz

22. Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06  Praha 5
MUDr. Zuzana Matoušová Tel: 224436802
neurologie@fnmotol.cz
23.

NZZ- Privátní ordinace neurologie

Plácelova 1257, 50003 Hradec Králové

Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. radomir.talab@gmail.com
24.

VFN a 1.LF UK

Kateřinská 30, Praha 2

MUDr. Petr Mečíř, MBA

Tel: 224965519

mecir.petr@vfn.cz

25.

Neurologie a léčení bolesti sro.,    

Kálalova 846, 75701  Valašské Meziříčí

MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D www.krupka-neurologie.cz
26.

Oblastní nemocnice Náchod a.s., neurologické oddělení,

Purkyňova 446 547 01 Náchod

 

MUDr.Miroslav Škoda Tel.+ 420 491 601 111
27.

Centrum neurologické péče s.r.o.

Jiráskova 1389, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

MUDr. Ladislav Pazdera pazdera@neurol.cz
28.

Krajská nemocnice T.Bati, a.s.,    neurologické oddělení

Havlíčkovo nábřeží 600,  762 65 Zlín

MUDr.Jan Bartoník jan.bartonik@bnzlin.cz
29.

Krajská nemocnice Liberec, neurologické oddělení

Husova 357/10, 460/63 Liberec

MUDr.Dana Peprlová dana.peprlova@nemlib.cz
30.

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice o.z., neurologické oddělení

Duchcovská 53, 415 29 Teplice

Prim. MUDr. Marta Vachová marta.vachova@kzcr.eu

Czech–hs.cz