Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Jak vypadá tenzní bolest hlavy a co ji způsobuje ?

Tenzní typ bolesti hlavy (z anglického tension-type headache) je nejčastější forma bolesti hlavy. Bolest hlavy je v typickém případě oboustranná, tupá, tlaková nebo svíravá, mírné až střední intenzity. Na rozdíl od migrény nepulzuje. Nezvyšuje se běžnou fyzickou aktivitou. Není přítomna nauzea (pocit na zvracení) ani pacient nezvrací. Může být buď fotofobie (pacient nepříjemně vnímá jasné světlo) nebo fonofobie (pacient nepříjemně vnímá hluk). Záchvaty trvají obvykle hodiny až dny. Rozlišuje se forma epizodická, kdy pacienta bolí hlava obvykle nejvýše několik dnů za měsíc, a závažnější chronická forma, kdy bolest hlavy se vyskytuje více než polovinu dnů v měsíci (tedy více než 15 dnů za měsíc).

Původ bolesti u tenzního typu bolesti hlavy není zcela objasněn. Zatímco u migrény se celý patologický děj odehrává v mozku a na mozkových plenách, domníváme se, že bolest u tenzního typu bolesti hlavy vychází ze svalů a jejich úponů v oblasti hlavy a šíje (tzv. myofasciální tkáně). Ve svalech hlavy a šíje se nalézají u postižených jedinců na pohmat bolestivé body, tzv. myofasciální spouštěcí body, v nichž dochází v důsledku změněné funkce nervosvalových plotének k lokální svalové kontrakci (svalovému spasmu) a lokální ischemii (zhoršenému zásobení svalu krví). Lokální ischemie pak uvolňuje látky, které se uplatňují při vzniku bolesti a zánětu, jako je serotonin, bradykinin, calcitonin gene-related peptid, substance P a další. Tyto podráždí nervová zakončení a bolestivé signály jsou pak vedeny trojklaným nervem a dalšími periferními nervy do mozku. U řady pacientů škodlivě působí psychologický stres, který napomáhá rozvoji chronické formy s velmi častým výskytem bolesti hlavy. Stres nejspíše usnadňuje přenos bolestivých signálů v centrálních drahách vedoucích bolestivé signály v mozku.Czech–hs.cz