Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Co způsobuje migrénu?

Příčiny vzniku migrenózního záchvatu dosud nejsou do všech podrobností objasněny. Předpokládá se určitý genetický podklad, díky kterému mají pacienti s migrénou zvýšenou citlivost některých center v oblasti mozkového kmene. Tato centra reagují na změny vnějšího či vnitřního prostředí.

K záchvatu může dojít působením vnějších vlivů (např. stres doma i v zaměstnání, změny tlaku, meteorologické vlivy, nedostatek či nadbytek spánku, kouření, alkohol, únava, fyzická zátěž) nebo vlivem vnitřních faktorů (např. hormonální změny během menstruačního cyklu, hlad, žízeň, pokles hladiny cukru v krvi apod.)

Díky těmto nepříznivým faktorům dojde k situaci, kdy je zapnut tzv. generátor migrény v mozkovém kmeni. Prvním důsledkem je pokles regionálního mozkového prokrvení, což může způsobit příznaky aury (u méně výrazného poklesu aura nevznikne).

Současně dochází k aktivaci trigeminovaskulárního komplexu, nervových zakončení ve stěně drobných mozkových tepen. Poté se uvolňují neuropeptidy, z nichž nejdůležitější je serotinin, dalšími jsou  neurokinin A, substance P, vazoaktivní intestinální peptid, CGRP.

Jejich vlivem dojde k prosáknutí cévních stěn, jejich rozšíření a ke zpětnému podráždění vláken trojklanného nervu. Ta vedou informaci o poškození tkáně a o bolesti opačným směrem zpět do oblasti mozkového kmene a dále do podkorových center bolesti (thalamus) a do center v oblasti mozkové kůry.


Czech–hs.cz