Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Co je to neuralgie trojklaného nervu

Jde o jednu z nejznámějších a nejkrutějších bolestí v obličeji s velmi charakteristickými příznaky. Vzniká drážděním trojklanného nervu po výstupu z mozkového kmene, obvykle při kontaktu nervu s abnormálně probíhající cévou. Ataky bolesti respektují inervační oblast jedné ze tří větví trojklanného nervu (viz. obrázek) a jsou jednostranné. Jde o bleskově vznikající šlehavé, ostré bolesti vysoké intenzity, které jsou připodobňovány výbojům elektrického proudu nebo šlehům biče. Trvají zlomky sekund až minuty a často se opakují. Bolest se většinou spouští chladem, mluvením, žvýkáním, při čištění zubů…. Postižený se vyhýbá činnostem vyvolávajícím potíže. Chrání si tvář, nezřídka nejí a nepije, aby nespustil záchvat. Pokud je bolest vnímána jako bolest zubů, snaha o odstranění příčiny vede k opakovaným a zbytečným extrakcím zdravého chrupu.Czech–hs.cz